BIH

govor mržnjePiše: Ajdin Tinjak

Izmjene i dopune odredbi Krivičnog zakona Republike Srpske i Krivičnog zakona Brčko Distrikta BiH, koje se odnose na krivična djela počinjena iz mržnje usvojene su 2010. godine, dok je inicijativa za usvajanje sličnih izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH upućena i čeka se njeno usvajanje. S tim u vezi moglo bi se reći da je Republika Srpska uređeniji dio BiH kada je riječ o zakonskom tretiranju govora mržnje. Da li je tako?

Tragom prošlosedmične vijesti o pojavi većeg broja grafita u Banjaluci koji pozivaju na smrt LGBT osoba (“Mrtav gay je ok” i “Smrt pederima”), a na koje su prvi reagirali iz Banjalučkog Udruženja Kvir Aktivista, saopćenjem i podnošenjem prijava nadležnim institucijama u skladu sa postojećim zakonima Republike Srpske, kontaktirali smo Komitet Republike Srpske za borbu protiv govora mržnje na internetu i Gender centar Republike Srpske tražeći njihov stav o slučaju.

Komitet Republike Srpske za borbu protiv govora mržnje na internetu najoštrije osuđuje svaki vid iskazivanja govora mržnje i netolerancije, kako u online zajednici, tako i u realnom svijetu, uključujući i uvredljive i homofobne natpise i grafite usmjerene na LGBT populaciju koji su se proteklih dana pojavili u Banjaluci i na društvenim mrežama i koji pozivaju na nasilje i mržnju. U skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske svi građani koji ne krše postojeće zakonske norme trebaju uživati jednak tretman i prava bez obzira na bilo koju od njihovih karakteristika, pa smo apelovali na nadležne organe i institucije da ove poruke koje prolaznicima šalju podsvjesnu poruku da je prihvatljivo mrziti druge i drugačije i željeti im smrt, uklone u što skorijem roku, odgovaraju iz Komiteta Republike Srpske za borbu protiv govora mržnje na internetu na naše pitanje vezano za spomenute grafite i akcije koje ovo tijelo namjerava poduzeti za uklanjanje istih.

Iz Gender centra Republike Srpske na isto pitanje odgovaraju: Sa pomenutim grafitima upoznati smo putem dopisa g. Jasenka Suljetovića, predsjednika Banjalučkog udruženja kvir aktivista koje je prikupilo dokaze (fotografije) predmetnih grafita i podnijelo prijavu Komunalnoj policiji u skladu s važećim propisima. U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 32/10) čiju primjenu pratimo, zabranjena je diskriminacija po osnovu pola i polne orijentacije, a diskriminacija podrazumijeva i nasilje kao svoj ekstreman oblik. Nasilje po osnovu pola je svako djelovanje kojim se nanosi ili može biti nanesena fizička, psihička, seksualna ili ekonomska šteta ili patnja, kao i prijetnja takvim djelovanjem koje sputava lice ili grupu lica da uživa u svojim ljudskim pravima i slobodama u javnoj i privatnoj sferi života. Pozivanje na nasilje prema LGBT licima i uništenje ovih lica ili grupe lica (“Smrt pederima”, “Mrtav gay je ok”) je nedopustivo i ne može se opravdati nikakvom slobodom mišljenja i javnog izražavanja.

Kada je riječ o pojavama koje izazivaju i pozivaju na diskriminatorno ponašanje, pa i kada je riječ o govoru mržnje kao pojavi koja je u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim pravom koje štiti jednakost ljudskih bića i sprečava poticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje, čini se da je potrebno više uložiti u prevenciju. Svjedoci smo da su različiti oblici diskriminacije prisutni u svim porama našeg društva i da se poruke koje šire govor mržnje, različitim povodima ili često ničim izazvano, pojavljuju vrlo često. A internet je često najpogodniji prostor za širenje negativnih poruka.

U tom kontekstu, Komitet RS-a za borbu protiv govora mržnje na internetu pitali smo kako preventivno djelovati da se spriječi govor mržnje jer je činjenica da se slični grafiti poput spomenutih banjalučkih pojavljauju iz mjeseca u mjesec i da pojedinci ili skupine s namjerom da prenesu poruku što dalje, iste fotografišu i postavljaju na internet? Iz Komiteta odgovaraju da je Komitet osnovan s ciljem da vrši stručne, savjetodavne i druge poslove usmjerene na sprečavanje i suzbijanje govora mržnje na internetu u Republici Srpskoj i nema nadležnost da procesuira i kazni počinioce. Aktivnosti koje se realizuju u okviru Kampanje za borbu protiv govora mržnje na internetu su prvenstveno usmjerene na prevenciju i senzibiliziranje mladih o poštivanju ljudskih prava, kao i o negativnim uticajima govora mržnje. Niz aktivnosti koje su realizovane imale su za cilj upoznavanje šire javnosti sa pojavnim oblicima govora mržnje, efektima koje izaziva i promociju tolerancije i razumijevanja. Saradnja sa medijima, nevladinim organizacijama, institucijama i drugim akterima dovele su do informisanja i uključivanja velikog broja mladih ljudi u program suzbijanja govora mržnje. Nažalost, u svakoj zajednici, pa tako i u našoj, postoje pojedinci koji krše društvene norme i djeluju destruktivno. Na njihove aktivnosti mora se djelovati još agilnije i upornije. S tim u vezi, Komitet će sa početkom školske godine organizovati kampanju sa učenicima srednjih škola i edukativne radionice koje će pripremiti mlade ljude i omladinske organizacije da prepoznaju i djeluju protiv kršenja ljudskih prava, što bi dugoročno trebalo da utiče na smanjenje govora mržnje u online i offline prostoru. Kako Komitet nema ovlaštenja i mehanizme za supresivno djelovanje i identifikaciju i kažnjavanje prestupnika, aktivnosti će se i dalje nastaviti u smjeru preventivnog djelovanja.

Slično pitanje koje se odnosi na preventivno djelovanje uputili smo i Gender centru RS-a (S obzirom da imate mandat da ostvarujete saradnju sa institucijama vlasti i organizacijama kada su u pitanju ljudska prava, imate li namjeru reagirati u konkretnom slučaju i tražiti od nadležnih da poduzmu aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja i sprečavanju ponavljanja istog, na koji način?) iz kojeg odgovaraju da u skladu sa članom 27. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske prati primjenu ovog zakona, te s tim u vezi ima nadležnost da, između ostalog, prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke lica i grupa lica u kojima se ukazuje na povrede nekog prava iz ovog zakona u skladu sa Jedinstvenim pravilima iz člana 26. stav (1) tačka i. ovog zakona. S navedenim u vezi, Jedinstvenim pravilima za primanje i obrađivanje zahtjeva za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 72/12), propisano je da Gender centar Republike Srpske prati i ispituje povrede odredbi Zakona učinjene aktom, radnjom ili nepostupanjem organa entitetske uprave, institucija, organizacija, pravnih i fizičkih lica, odnosno odgovornih lica u organima  entitetske uprave, institucijama, organizacijama i pravnim licima na području Republike Srpske. To znači da, ukoliko organi u čijoj nadležnosti je konkretan prijavljeni slučaj ne postupe u skladu sa svojim ovlašćenjima, lice ili grupa lica čija su prava povrijeđena mogu da se obrate Gender centru putem predstavke, na osnovu koje će biti sproveden postupak i izdata odgovarajuća preporuka ukoliko se u postupku ustanovi da je došlo do kršenja Zakona.

“Mi očekujemo javnu i oštru osudu ovog eksplicitnog govora mržnja od predstavnika/ca MUP-a Republike Srpske, Gender Centra Vlade Republike Srpske, Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH te Komiteta protiv govora mržnje Republike Srpske jer će se u protivnom ovakve stvari nastaviti događati”, kazali su na kraju saopćenja iz Banjalučkog Udruženja Kvir Aktivista.

Da li su dobili javnu i oštru osudu eksplicitnog govora mržnje od strane Komiteta RS-a za borbu protiv govora mržnje na internetu i Gender centra RS-a, možete procijeniti sami na osnovu odgovora na naša pitanja. Stiče se dojam da pitanja koja vise u zraku kada je riječ o ljudskim pravima i prevenciji govora mržnje i dalje ostaju lebdjeti u administrativnom aparatu državnih institucija koje bi trebale nuditi odgovore i biti pokretač rješavanja problema. Nažalost, čini se da će još dugo trebati da vladin sektor počne pozivati nevladin na javnu i oštru osudu negativnih društvenih pojava.

S prijedlogom koncepta teksta o grafitima s uvredljivim porukama u Banjaluci, od uredništva sam dobio i prateće fotografije. Na jednoj od njih je grafit “MRTAVGAY JE OK” napisan ispod štrika na kojem se suše duge gaće, majica i peškir. Ako niste u prvi mah primijetili od sjenke koju pravi veš, “mrtav” i “gay” je napisano zajedno. Moje truedetectivsko promišljanje me upućuje na to da je riječ o mržnji duboko ukorijenjenoj u psihi autora i da se pretpostaviti da će djelo biti počinjeno ponovo. I ponovo će uslijediti javne i oštre osude, ponovo će bit pokrenuta bezuspješna istraga, ponovo će biti medijski natpisi o tome… A duge gaće, majica i peškir koje bacaju sjenku ponovo će biti metafora za ono što ne vidimo ili ne želimo da vidimo.

A trebali bi vidjeti jer već sutra na vašem balkonu, ispod vašeg veša na štriku, može biti ispisana poruka koja vrijeđa upravo vas.

 

Izvor: lgbt.ba

Film

Projekcija filma "Fine mrtve djevojke"
fine mrtve djevojke
05 Lipanj 2014 2640
Povodom pride tjedna, sljedeći utorak (10.06.) u LGBT Centru Zagreb prikazat će se film Fine mrtve djevojke, a u četvrtak (12.06.) LGBT centar ugostiti će glumice iz istoimene predstave dramskog k...
Robert de Niro: Moj život sa gej ocem
Robert de Niro
29 Svibanj 2014 2147
Čuveni holivudski glumac Robert de Niro otvorio je dušu i za magazin “Aut” govorio o svom pokojnom ocu o kome je snimio i dokumentarni film.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
19 Prosinac 2013 2503
U nedjelju 22.12.2013. u 18h će se u klubu MaMa (Preradovićeva 18) prikazivati dokumentarni film Right2Love koji prikazuje život LGBT obitelji u šest država Europske unije. U filmu LGBT roditelji...

LEZdarije

10 stvari koje nikada ne biste trebali reći lezbijki
Vrišt
19 Svibanj 2010 7022
10. Sve lezbijke samo žele biti muškarci Ne žele! Mi smo žene koje žele biti sa ženama. Ko je rekao išta o muškarcima? Muškarci imaju penis, pa što? Nije da se ne mogu prošetati par stanica...
45 načina da se rešite sastanka na slepo.
maca
05 Kolovoz 2009 4847
1. Tokom večere, štitite svoj tanjir nožem i viljuškom tako da odajete utisak da ćete ubosti svakog ko posegne za vašim tanjirom, pa makar to bio i konobar.2. Pokupite sve slanike sa okolnih sto...
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
15 Srpanj 2009 4765
1. Nazivajte je.2. Ne lažite.3. Ako će vam izlazak biti zabavan, pozovite i nju.4. Ukoliko će vaš izlazak uključiti i striptizete, ne zaboravite pravilo sa bazena "Bez dodirivanja".5. Tačan odgo...

Oni o nama

Budući politolozi/ginje su nedovoljno upućeni
politolozi
07 Svibanj 2015 1742
u problematiku ljudskih prava Tražeći informaciju više, kao budući saradnik portala Lgbt.ba, o položaju LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, najčešći termini koji se pojavljuju u izvještajima, m...
Željka Markić nakon dobivene bitke izgubila rat
Markić
06 Kolovoz 2014 2464
Ni danas nije potpuno jasno zašto je Željka Markić odlučila postati dio javnoga života u Hrvatskoj te najznačajnija vjernica za Katoličku crkvu od devedesetih godina naovamo upravo zahvaljujuć...
Tolerancijom prema gay pravima odlikuju se razvijene sredine
Petrić
23 Siječanj 2014 2377
One sredine koje su na nedavnom referendumu o braku glasale "protiv" (Istra, Rijeka,Varaždin...) su razvijenije, naspram sredina koje su glasale "za". Sve to ide u prilog teoriji poveznice društveno...

Za žene 50+

Nekad i sad
lesbian party
04 Lipanj 2010 6467
Sad: U noćnom klubu gužva. U obilju žena raznih dobnih skupina muškarci se mjere promilima, a prisutni su isključivo u svojstvu osoblja. Na ulazu plakat s naznakom Ladies Only. A ženeeeeee. Ima...
Generacija u procjepu
Starije lezbijke
20 Svibanj 2010 3314
Zašto baš 50+?Površno gledano moguće zato jer jedna 50+ lezba ima veliki utjecaj na ovoj stranici pa joj se eto prohtjelo pisati i objavljivati tekstove o svojoj generaciji.
Možete li izbeći upadanje u "anti-aging" zamku?
aging
13 Srpanj 2009 4177
Nemam nameru pokušavati da se 65 izgledam kao da mi je 25.
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Lezvezarije Gilde M.

 

Izložba Tine Antolić

Pogled s BaLConn-a